GEZONDHEIDSBEPERKING

 

Toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking.

Er zijn drempels en de slaap- en badkamer zijn op de eerste verdieping.